ერთიანი ეროვნული გამოცდების მოდელირება

ივლისი, 2020

ტესტი ისტორიაში

გამოცდის დასაწერად საჭიროა გამოიყენო კომპიუტერი ან პლანშეტი!

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად გამოიყენეთ ღილაკები

2. თერმოპილესთან ბერძნებს მეთაურობდა:

3. რა ერქვა არიან-ქართლის მეფის ძეს, რომელიც ქართლში გამეფდა?

4. უცხოელებს რომის მოქალაქეობდა რომელმა იმპერატორმა მიანიჭა?

5. III საეკლესიო კრებაზე, ქრისტიანობის რომელი მიმდინარეობა გამოცხადდა მწვალებლობად?

6. "ვორმსის კონკორდატის" შედეგად:

7. სომხ-ქართველთა საეკლესიო განხეთქილების დროს ვინ იყო ქართლის კათალიკოსი?

8. ხატმებრძოლობას პირველად ბიზანტიის რომელმა იმპერატორმა დაუჭირა მხარი?

9. შამქორის ბრძოლის შედეგად საქართველო:

10. IV ჯვაროსნული ლაშქრობის ინიციატორი რომელი ქალაქი იყო?

11. მონღოლთა განადგურებული ქვეყანა ეკონომიკურად და პოლიტიკურად გააძლიერა:

12. "ღვთაებრივი კომედია" დაწერა:

13. ანგორის ბრძოლამ:

14. ამასიის სამშვიდობო ხელშეკრულების საფუძველზე დადგინდა:

15. ნიდერლანდების აჯანყების ძირითადი მიზეზი იყო:

16. ფრაზა - "სახელმწიფო მე ვარ!" ეკუთვნის:

17. 1830-31 წლებში საფრანგეთის რევოლუციის საბაბი გახდა

18. რის გამო დაითხოვა პრუსიის მეფემ ლანდტაგი?

19. 1802 წლის კახეთის აჯანყების მოთავეებს ქართლ-კახეთის ტახტზე ვისი აყვანა სურდათ?

20. ყირიმის ომის შემდეგ სად მოაწერეს ზავს ხელი?

21. სად გაფორმდა საზავო ხელშეკრულება, ერთი მხრივ, ავსტრიას და, მეორე მხრივ, საფრანგეთსა და სარდინიას შორის?

22. 1918 წ. თებერვალში ამიერკავკასიის სეიმის თავჯდომარედ არჩეული იყო:

23. 1920 წ. 16 დეკემბერს რამდენმა სახელმწიფომ მისცა ხმა საქართველოს გაწევრიანებას ერთა ლიგაში?

24. "სოციალისტური მშენებლობის გეგმის" მთავარი ატრიბუტი იყო:

25. მიუნხენის შეათანხმება ეხებოდა:

26. ჟენევის კონვენცია განსაზღვრავს:

27. "ცივი ომი" ვისი წარმოთქმული სიტყვების შემდეგ დაიწყო?

28. საგარეო პოლიტიკაში ძირითადად რა იყო XX ს-ის 80-იანი წლების დასაწყისის მახასიათებელი?

29. რა სახელით იხსენიება სსრკ-ში ლ. ბრეჟნევის მმართველობის ხანა?

30. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად.

1. პომპეუსის ლაშქრობა პონტოში

2. ლეკულუსის ლაშქრობაპონტოში

3. პომპეუსის ლაშქრობა ქართლში

4. პომპეუსის მიერ სომხეთის დამორჩილება

31. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად.

1. ოსმალებმა მთელი ბულგარეთი დაიპყრეს

2. ევროპელები აწყობენ ჯვაროსნულ ლაშქრობას ოსმალეთის წინააღმდეგ

3. ბიზანტიის იმპერატორი ოსმალეთის ვასალი გახდა

4. თემურ ლენგმა ანგორის ბრძოლაშისასტიკად დაამარცხა ოსმალტა ჯარი

32. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად.

1. რუსეთის ჯარის მიერ თავრიზის აღება

2. სპარსეთის ჯარის მიერ ყარაბაღის და განჯის დაკავება

3. რუსეთის ჯარის მიერ ერევნის აღება

4. თურქმანჩაის ზავი

დავალება 33.

კითხვები:

(1) 33.1  რა სახელწოდებითაა ცნობილი ილუსტრაციაზე ასახული ისტორიული მოვლენა?

(1) 33.2  ილუსტრაციებზე არსებული რა ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთეთ საკუთარი დასკვნა?

(1) 33.3  რა შედეგით დამთავრდა მოვლენა, რომელსაც ეძღვნება წარმოდგენილი ილუსტრაცია?

(1) 33.4  შეაფასეთ მსოფლიო ისტორიისათვის იმ ისტორიული პროცესის მნიშვნელობა, რომლის შემადგენელი ეპიზოდებიც ასახულია ილუსტრაციებზე. თქვენი მოსაზრება აუცილებლად დაასაბუთეთ.

დავალება 34.

კითხვები:

(1) 34.1  რა სახელწოდებითაა ცნობილი ილუსტრაციაზე ასახული ისტორიული მოვლენა?

(1) 33.2  რა შედეგით დამთავრდა მოვლენა, რომელსაც ეძღვნება წარმოდგენილი ილუსტრაცია?

35. პოტსდამის კონფერენცია

         პოტსდამის კონფერენციაზე გერმანიის საკითხის გარშემო კამათი გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეთა ნაწილი გერმანიისათვის მძიმე პირობების წაყენების მომხრე იყო. კონფერენციის სხვა მონაწილეები კი საწინააღმდეგო აზრს უჭერდნენ მხარს

მოიყვანეთ თითო-თითო კონკრეტული (პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური ან კულტურულ-რელიგიური) არგუმენტი ორივე თვალსაზრისის სასარგებლოდ

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად გამოიყენეთ ღილაკები

1. ხეთების რომელმა მეფემ დაამარცხა მითანის სამეფო?

 
 

36. ერეკლე II და რუსეთ-ოსმალეთის ომი

         1768-1774 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის დაწყებისას ერეკლე II-მ დარბაზი

მოიწვია. განიხილებოდა მნიშვნელოვანი საკითხი: ჩაბმულიყო თუ არა ქართლ-კახეთის სამეფო ამ ომში რუსეთის მხარეს. დარბაზის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ამ ომში რუსეთის მხარეს ჩაბმის მომხრე გახლდათ, ნაწილი კი – მოწინააღმდეგე.

მოიყვანეთ თითო-თითო კონკრეტული (პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური ან კულტურულ-რელიგიური) არგუმენტი ორივე თვალსაზრისის სასარგებლოდ

კითხვები:

37.1. რომელი საუკუნეების ვითარებაა ასახული რუკაზე?

37.2. რომელი სახელმწიფო დაიპყრეს არაბებმა აზიაში?

37.3. რომელი სამეფო დაიპყრეს არაბებმა ევროპაში?

37.4. ჩამოთვალეთ ევროპის სახელმწიფოები, რომლებიც არაბებს არ დაუპყრიათ.

37.5. არაბთა დაპყრობებამდე რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა ქრისტიანთა წმინდა ქალაქი?

37.6. რომელი სამეფო არ ჰქონდათ დაპყრობილი სასანიანებს სამხრეთ კავკასიაში?

37.7. რომელი დინასტიის მმართველობის დროს დაიპყრეს არაბებმა მაღრიბი?

37.8. თქვენი აზრით, რამ განაპირობა არაბთა დაპყრობითი ომების წარმატებები?

დავალება 38 ნაწყვეტი ფრანგი მოგზაურის ჟ.პ. დე ტურნეფორის (1656-1708)1 ნაშრომიდან 

„მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში“

კითხვები:

38.1. რა ერქვა ტექსტში მოხსენიებულ ქართველთა გამაქრისტიანებელ „ტყვე ქალს“?

38.2. რომელ საუკუნეში მოაქცია „ტყვე ქალმა“ ქართლი?

38.3. ვინ იყო „ქართველთა მოქცევისას“ ქართლის მეფე?

38.4. რომელი სახელმწიფოს მმართველი იყო ტექსტში ნახსენები კონსტანტინე?

38.5. რომელ სახელმწიფოში მოღვაწეობდა ტექსტში ნახსენები პროკოპი კესარიელი?

38.6. რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა პროკოპი კესარიელი?

38.7. თქვენი აზრით, რატომ მოიხსენიებს ავტორი საქართველოს მეფეს „მხოლოდ ქვეყნის მმართველის ფუნქციის შემსრულებლად“?

38.8. რა იგულისხმება „ბერძნულ სარწმუნოება“-ში?

38.9. რომელი ეკლესიის მეთაურია პაპი?

38.10. რომელი კონკრეტული სამეფოს მეფე იგულისხმება „თბილისის მეფეში“?

38.11. რა ტიტულს ატარებდა სპარსეთის ხელმწიფე?

38.12. ტექსტის მიხედვით, მოიყვანეთ არგუმენტი, რომელიც ერეკლე მეფის მერყევ ხასიათზე მიუთითებს?

 

© 2021 ციფრული სკოლა

  • White Facebook Icon