Untitled-1.png

ევროპის უნივერსიტეტს შენთვის შემოთავეზებები აქვს

შემდეგი
121.png

თუ 50%-იან გრანტს აიღებ

ევროპის უნივერსიტეტში შენ  შეგიძლია ისწავლო სრულიად უფასოდ და ყოველთვიურად მიიღო 100 ლარიანი  სტიპენდია 

შემდეგი
121.png

თუ 70%-იან გრანტს აიღებ

ევროპის უნივერსიტეტში შენ  შეგიძლია ისწავლო სრულიად უფასოდ და ყოველთვიურად მიიღო 150 ლარიანი  სტიპენდია

შემდეგი
121.png

თუ 100%-იან გრანტს აიღებ

ევროპის უნივერსიტეტი გთავაზობს მეტს -  შენ  მიიღებ ყოველთვიურ 250 ლარიან სტიპენდიას  და იცხოვრებ სრულიად უფასოდ ევროპის უნივერსიტეტის თანამედროვე სტუდენტურ კამპუსში!

 
 
 
  • White Facebook Icon